Knihovna ÚBO AV ČR, v.v.i. (sigla BOB011) je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury pod číslem 4741/2003 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Kontakty:

Vedoucí knihovny: Slabáková, Hana, ing. (slabakova@brno.cas.cz, +420 543 422 524)
Knihovnice: Florianová, Alena (florianova@ivb.cz, +420 543 422 525)

Online katalog

Odkazy


Bibliografické a citační databáze


Knihovna ÚBO AV ČR, v.v.i.


Online zdroje


Portály


Slovníky a encyklopedie


Výzkum a vývoj v ČR