Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu detaš. pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na „Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec, okr. Třebíč“

Výběrové řízení bylo zrušeno.