Výzva k podání nabídek

Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec, okr. Třebíč – II

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.