Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště

Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště

Výběrové řízení bylo ukončeno.