Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště