Vědecký pracovník

Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka v oboru biologie obratlovců

Výběrové řízení bylo ukončeno.