Vědecký pracovník

Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou míst pozice vědeckého pracovníka (úvazek 1.0) v oboru biologie obratlovců

Výběrové řízení bylo ukončeno.