Správa PC a počítačové sítě

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Správu PC a počítačové sítě

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.