Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov – Mohelský mlýn II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na „Rekonstrukci střechy, podkroví a opravu hospodářských budov – Mohelský mlýn II““

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.