Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 81116 – 17 – 01 Dodávka výrobníku ledové
tříště pro detašované pracoviště Studenec

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.