Nákup výpočetní techniky

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup počítačů, monitorů,
notebooků, serveru a multifunkčního zařízení

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.