Nákup užitkového 9-místného automobilu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup užitkového 9-místného automobilu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.