Nákup univerzální stolní centrifugy

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na „Nákup univerzální stolní centrifugy““

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.