Nákup notebooků v režimu náhradního plnění

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup notebooků v režimu náhradního plnění

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.