Nákup kontejneru pro transport biologických vzorků

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup kontejneru pro transport biologických vzorků

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.