Nákup bezpečnostních skříní III

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na Nákup bezpečnostních skříní III

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.