Mohelský mlýn – genetická banka

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce Mohelský mlýn – genetická banka.

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.