Informace o možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovného pracoviště ve Studenci