Informace o možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovného pracoviště ve Studenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

seznamuji vás s možností požádat o přidělení služebního bytu či přechodného ubytování v budově novostavby provozní budovy v areálu detašovaného pracoviště Studenec.