Dodávka výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Dodávku výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.