Dodávka a montáž klimatizace serverovny pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na Dodávku a montáž klimatizace serverovny pro detašované pracoviště Studenec

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.