Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 2

81116-17-15 Dodávka biohazard box pro laboratoř s buněčnými kulturami a izolaci archaické a muzeální DNA

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.