Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu

81116-17-16 Dodávka manuálního rotačního mikrotomu pro řezy parafinových preparátů

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.