Dizertační práce v oboru ekologie a migrace ptáků

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. a Ornitologická laboratoř PřF UP vypisují dvě atraktivní témata disertačních prací (případně místo post-doka) v oboru ekologie a migrace ptáků.

Výběrové řízení bylo ukončeno.