81116-17-23 Dodávka tkáňového automatu na přípravu parafinových preparátů II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku tkáňového automatu na přípravu
parafinových preparátů II

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.