81116-17-21 Nákup sad nádob pro chov kmenů myší

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup sad nádob pro chov kmenů myší

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.