81116-17-18 Dodávka inverzního mikroskopu s fázovým posunem pro pozorování buněčných kultur

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku inverzního mikroskopu s fázovým
posunem pro pozorování buněčných kultur

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.