81116-17-17 Dodávka přístroje umožňujícího anestézii s použitím izofluranu pro myši domácí

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku přístroje umožňujícího anestézii s
použitím izofluranu pro myši domácí

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.