81116-17-16 Dodávka manuálního rotačního mikrotomu pro řezy parafinových preparátů

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku manuálního rotačního mikrotomu
pro řezy parafinových preparátů

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.