81116-17-15 Dodávka biohazard box pro laboratoř s buněčnými kulturami a izolaci archaické a muzeální DNA

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku biohazard boxu pro laboratoř
s buněčnými kulturami a izolaci archaické a muzeální DNA

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.