81116-17-14 Dodávka tkáňového automatu na přípravu parafinových preparátů

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku tkáňového automatu na přípravu parafinových preparátů

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.