81116-17-09 Dodávka a montáž laboratorní digestoře II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž laboratorní digestoře

Výběrové řízení v zadání o veřejnou zakázku malého rozsahu bylo ukončeno