81116-17-05 /M Dodávka zařízení pro přípravu velmi čisté a ultračisté vody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku zařízení pro přípravu velmi
čisté a ultračisté vody

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.