81116-17-03/Č Dodávka zařízení pro přípravu deionizované vody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku zařízení pro přípravu
deionizované vody

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.