80004-17-05 Dodávka přístroje pro separaci nukleových kyselin II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku přístroje pro separaci nukleových kyselin

Výběrové řízení v zadání o veřejnou zakázku malého rozsahu bylo ukončeno