80004 – 17 – 01 Dodávka spektrofotometru na mikroobjemy i kyvety s možností připojení fluorometru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku spektrofotometru na
mikroobjemy i kyvety s možností připojení fluorometru

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.