Zoologický seminář – místnost A11/114, Univerzitní kampus Bohunice

Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se každý čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/306, kampus Bohunice.