Eduroam na ÚBO AV ČR

Eduroam na ÚBO AV ČR

 

Jak si nastavit bezdrátové připojení k síti eduroam

Na webové stránce uvedené níže si můžete stáhnout konfigurační nástroje pro jednotlivé OS:

Eduroam Configuration Assistant Tool

Uživatelské jméno a heslo

Uživatelské jméno pro připojení do Eduroamu je nutno nastavit v lokálním radius serveru obraťte se proto na správce.

Přípojná místa

Celý areál UBO AV ČR je pokryt asi z 80%, najdete jej ve všech veřejně přístupných prostorách.

Seznam všech připojených míst v republice najdete na http://www.eduroam.cz/.
Seznam všech celosvetově připojených míst najdete na http://monitor.eduroam.org/

Potřebujete pomoci?

Pokud si nebudete vědět rady s připojením, nebo vám připojení nebude fungovat, obraťte se na správce na adrese eduroam(at)ivb.cz, kteří s vámi problém vyřeší.


Setup instructions

Username and password

Username for connecting to Eduroamu must be set in a local radius server contact the administrator.

Where to connect?

The whole area of IVB ASCR is covered by about 80%, you can find it in all public spaces.

List of all connected sites in the Czech Republic can be found at http://www.eduroam.cz/.
List of all connected sites in Europe can be found at http://monitor.eduroam.org/

Need help?

If you do not know the wifi connection, or your connection will not work, contact the administrator mail: eduroam(at)ivb.cz, who you solve the problem.