Zoologické dny – skončil 52. ročník!

tradiční Zoologické dny, tentokrát 52. ročník, který se po vynucené pauze konal opět v Brně, jsou za námi a my bychom se s vámi rádi podělili o několik post-konferenčních informací. Konferenci, poprvé pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové, letos spoluorganizovaly Ústav biologie obratlovců AV ČR (který slavil 70 let od svého založení) a Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

Na toto tradiční zoologické setkáníse letos zaregistrovalo 485 účastníků (z toho 194 studentů). Počtem účastníků letošní konference sice nepřekonala některé dřívější „před-covidové“ ročníky, ale stále se jedná o největší setkání zejména českých a slovenských zoologů. Jsme rádi, že se tuto tradici podařilo po třech letech znovu uvést do života. Vědecky byla konference zahájena předáním cen za přínos ke studiu obratlovců, které ÚBO AV ČR poprvé uděloval při příležitosti Zoologických dnů v Olomouci v roce 2020. Cenu Jana Zimy za významný přínos k výzkumu biologie obratlovců pro mladé vědecké pracovníky („junior researcher“) získal Peter Mikula za jeho přínos pro poznání evoluční ekologie ptáků. Cenu Jiřího Gaislera za významný přínos k výzkumu biologie obratlovců v kategorii „senior researcher“ získal Lukáš Kratochvíl za jeho výzkumné a organizační aktivity v oblasti ekologické a evoluční biologie. Profesor L. Kratochvíl rovněž přednesl úvodní plenární přednášku na téma determinace pohlaví u obratlovců.

Následně zaznělo 160 přednášek v 24 přednáškových sekcích a vystaveno bylo 118 posterů. Do tradiční studentské soutěže, sponzorované časopisy Živa a Vesmír, Jihomoravským krajem a firmou Megabooks bylo zařazeno 51 přednášek a 58 posterů. Opět byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou. Obdobně Česká společnost ornitologická udělila ceny za nejlepší přednášku a poster o ptácích. Studentské prezentace byly hodnoceny panelem více než 170 hodnotitelů a výsledky byly následující:

V kategorii přednášky
1. Devánová A., Sychra J., Výravský D., Šorf M., Bojková J., Horsák M.: Časová dynamika spoločenstva vodných bezstavovcov v poľných mokradiach
2. Korba J., Decae A., Bosmans R., Opatová V.: Systematika sklípkanů rodu Ischnocolus (Mygalomorphae: Theraphosidae) v severozápadní Africe
3. Pliska D., Sychra J., Šorf M., Bojková J.: Společenstva zooplanktonu v nově budovaných mokřadech v zemědělské krajině jižní Moravy

V kategorii postery
1. Černá K., Schmiedová L., Grymová V., Knotková Z., Kreisinger J., Vinkler M.: Effects of Gastrointestinal Microbiota on Health-related Traits and Incidence of Selected Diseases in Parrots
2. Pola L., Jablonski D., Carranza S., Šmíd J.: Někdo to rád horké: Fylogeografie pouštních gekonů rodu Bunopus (Squamata: Gekkonidae) napříč Arabským poloostrovem

3. Žabová B., Knapp M., Teder T.: Sex specific lifespan in insects: a rigorous meta-analysis

Ceny České společnosti entomologické
1. Přednáška: Kotoul K., Konečný A., Bartonička T.: Jak motýli unikají před netopýry: interakce mezi predátorem a kořistí
2. Poster: Žabová B., Knapp M., Teder T.: Sex specific lifespan in insects: a rigorous meta-analysis

Ceny České společnosti ornitologické („Zlatý černohlávek“)
1. Přednáška: Horák K., de la Hera I., Pérez-Rigueiro J., Javier Rojo F., Tomášek O., Kauzál O., Albrecht T.: Komparační studie mechanických vlastností ručních letek pěvců tropické a temperátní zóny
2. Poster: Černá K., Schmiedová L., Grymová V., Knotková Z., Kreisinger J., Vinkler M.: Effects of gastrointestinal microbiota on health-related traits and Incidence of selected diseases in parrots

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference. Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/.

Před vlastní konferencí proběhl na Ústavu biologie obratlovců AV ČR předkonferenční workshop zejména pro studenty na téma „How to Publish Research in a Scientific Journal“, který vedl Carl Smith (Editor-in-chief časopisu Journal of Vertebrate Biology). Účastníci workshopu měli rovněž možnost absolvovat netradiční večerní prohlídku brněnské ZOO.

Poprvé byl během konference účastníkům k dispozici dětský koutek za účelem podpory sladění rodinného a pracovního života.

Nízký konferenční poplatek, a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference, by nebyly možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v Brně podpořili:
• Academia
• Megabooks
• AVIFAST s.r.o.
• Pivovar Moravia
• Česká společnost entomologická
• Česká společnost ornitologická
• Česká zoologická společnost
• Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
• Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
• Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i., Brno
• Živa
• Vesmír
• SEQme
• KRD
• BioTech
• Dynex
• LaboServ
• Trigon plus
• Jižní Morava – Centrála cestovního ruchu

Všem podporovatelům velmi děkujeme!

Také bychom chtěli vyjádřit velký dík všem studentům a kolegům za jejich ochotu pomoci s organizací. Konferenci intenzivně připravovali Alena Fornůsková, Soňa Hroudová, Veronika Horsáková, Eva Líznarová a Jan Zukal. Při vlastní realizaci byli velmi nápomocni: Buchtová J., Coufal R., Devánová A., Důjková J., Dusík D., Horák K., Chalupová V., Janča M., Klobušická V., Knápek O., Kratochvílová A., Kubáčková L., Mikolášová T., Nečas T., Němec T., Němejc S., Pavlíčková B., Pliska D., Švejnoha M., Winterová B. Děkujeme všem, bez vás by to nešlo!!!

Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2024, které se budou konat v Ostravě.

Za organizátory letošní konference

Josef Bryja a Michal Horsák

Fotky z konference jsou k vidění zde.

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email