Výprava za rybími embryi do africké savany

Minulý týden se vrátili členové skupiny Evoluční ekologie ryb z expedice do savan Zambie. „Náš výzkum je zaměřen na anuální halančíky, ryby známé svojí schopností dlouhodobě přežívat v periodicky vysychajících tůních,“ vysvětluje Matej Polačik, vedoucí expedice. „O přirozeném embryonálním vývoji těchto ryb v období sucha toho stále však moc nevíme. Laboratorní experimenty ovšem stále více naznačují, že obrovský vliv při regulaci embryonálního vývoje by mohl mít vitamín D,“ dodává Matej.

Cílem tří týdenní expedice byl pilotní odběr vzorků pro detailnější určení faktorů ovlivňujících vstup a výstup z klidové fáze embryonálního vývoje, tzv. diapauzy. Vědci odebírají substrát z již vyschlých tůní. Pro nalezení jiker je nutné ho odebrat relativně dost. Následně ho musí namočit na několik hodin a poté lze postupně prolévat jemné tekuté bahno přes síto a hledat drobné jikry anuálních halančíků. Práce je to titěrná, protože jikry mají v průměru méně než 1 mm.

„Jakmile máme nalezeny jikry, můžeme se pustit do určování vývojového stadia pod mikroskopem. Tato data společně s analýzou vzorků půdy nám pomohou jednak porozumět přirozenému embryonálnímu vývoji anuálních halančíků, ale i k ověření hypotézy, zda mohou vývoj v přírodě ovlivňovat doposud opomíjené faktory prostředí,“ vysvětluje Milan Vrtílek, další člen výpravy.

V stále zaplavených nedalekých tůních se výzkumníci pokoušeli odchytit i dospělce anuálních halančíků a potvrdit tak jejich přítomnost v oblasti. Podařilo se jim to na 4 nových lokalitách pro 3 odlišné druhy. „I přesto, že jikry se podařilo nalézt jen na 5 lokalitách, tak souběžně odebrané vzorky půdy nám pomohou osvětlit vliv vitamínu D na přirozený vývoj embryí halančíků. Na výsledky těchto analýz si však musíme ještě nějaký čas počkat,“ uzavírá Matej Polačik.

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email