Ústavu biologie obratlovců AV ČR vyjadřuje podporu Ukrajině

Brno, 28. 2. 2022

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR se připojuje k důraznému odsouzení agrese ruské armády vůči Ukrajině a vyjadřuje plnou solidaritu s občany Ukrajiny a jejich akademickou obcí.

V současné situaci se snažíme o rychlou a bezprostřední pomoc uprchlíkům, pro které jsme nabídli ubytovací prostory na naší terénní stanici Mohelský mlýn. V dlouhodobém horizontu jsme připraveni poskytnout pomoc našim ukrajinským kolegům, a to jak v rámci ústavu, tak i v koordinaci s aktivitami Akademie věd.

Velice si také ceníme jasných vyjádření protestu a nesouhlasu s útokem ruské armády na Ukrajinu od našich akademických kolegů v Rusku.

———————————————————————————————————————————————

The Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences joins the expression of strong condemnation of the Russian army’s aggression against Ukraine and expresses its full solidarity with the citizens of Ukraine and their academic community.

We currently wish to provide rapid immediate help to the refugees for whom we have offered accommodation at our field station Mohelno Mill. In the longer term, we are ready to provide assistance to our Ukrainian colleagues, both within the Institute and in coordination with the activities of the Academy of Sciences.

We also appreciate the clear expressions of protest and opposition to the attack on Ukraine from our academic colleagues in Russia.

———————————————————————————————————————————————

Інститут біології хребетних Академії наук Чеської Республіки приєднується до  рішучого осуду агресії російської армії проти України та виражає свою повну солідарність з громадянами України та її науковою спільнотою.

Наразі ми намагаємося надати негайну допомогу біженцям, яким ми запропонували житло на нашій польовій станції «Могельно млин» (Mohelno Mill). У перспективі, ми готові надавати допомогу нашим українським колегам, як в рамках Інституту, так і за координацією зі штабу Академії наук Чеської Республіки.

Ми також цінуємо чітке вираження протесту та протидії нападу на Україну з боку наших колег у Російській Федерації.

 

Jan Zukal                                                                   Martin Reichard

ředitel ústavu                                                          předseda Rady instituce

Soubor ke stažení

Prohlášení Ukrajina (PDF, ~135 KB)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email