Ústav biologie obratlovců AV ČR zabodoval v soutěži GAČR (2019-2021)

Vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) jsou tradičně mezi úspěšnými žadateli o granty Grantové agentury České republiky (GAČR).

V příštím roce se na našem ústavu začne řešit 6 nových projektů podporovaných GAČR, což je 50% všech podaných návrhů za ÚBO, či projektů ve spolupráci, přičemž v GAČRu je průměrná úspěšnost u standardních projektů za posledních pět let pouze 26%. Během dalších tří let se tak můžeme těšit na posun vědeckého bádání a zajímavé výsledky ze světa modelových obratlovců (kam patří třeba myši a výzkum hybridní sterility samců mezi dvěma evropskými poddruhy) i řady druhů z přírodních populací (například výzkum morfologické variability spermií ptáků, evoluce gastrointestinálního mikrobiomu u hlodavců či studium obecných mechanismů stárnutí, kde jsou na ÚBO využíváni zejména obratlovci s nejkratší dobou života – africké ryby halančíci).

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email