Ústav biologie obratlovců AV ČR bodoval v soutěži Věda fotogenická

Projekt Věda fotogenická navrhl spolek Fórum Věda žije! a jeho cílem je každoroční pořádání fotografické soutěže pro zaměstnance Akademie věd ČR a jejích pracovišť. Výstupem projektu je reprezentativní kalendář sestavený z vybraných snímků a výstava Věda fotogenická, která je umístěna nejen v Praze, ale také na dalších místech v České republice i ve světě.

Letos v soutěži zazářily fotografie vědců z Ústavu biologie obratlovců, které byly oceněny dvěma prvními místy v hlavní kategorii:

1. místo – Farmář Jarda a sýček – Martin Šálek


Popis fotografie: „Sýčkové na tom jsou špatně. Pro generace našich předků jedna z nejhojnějších sov nyní balancuje na hranici přežití a v celých Čechách hnízdní posledních 100 párů. Sýčkové jsou dlouhou dobu spjati s lidskými sídly a zemědělským hospodařením, a proto i jejich efektivní ochrana vede přes úzkou spolupráci s farmáři či majiteli pozemků, kde sýčci hnízdí. Jsou to právě oni, kdo mohou změnou hospodaření vytvořit vhodné podmínky pro lov potravy, umožnit instalaci budek, kde sýčci mohou vyvádět svá mláďata, či odstranit různé nebezpečné pasti v podobě sudů na vodu či stojících trubek, kde zbytečně zahyne až třetina sýčků. Bez nadsázky budoucnost sýčků v naší krajině záleží na přežití každého jedince. A také na našem rozhodnutí, zda se s tím pokusíme něco udělat. Tato fotografie vznikla pro účely kalendáře, který vzdává hold všem, kteří se sýčky žijí a komu není jejich osud lhostejný.“

2. místo – Osvětlení nového života uvnitř vejce – Michal Šulc

Popis fotografie: „Osvětlení nového života uvnitř vejce. Pórovitá skořápka ptačích vajec umožňuje světlu pronikat dovnitř. Díky tomu můžeme spatřit embryo vyvíjejícího se jedince, a stanovit tak poměrně přesně čas jeho vylíhnutí. Tato metoda se odborně nazývá „candling“, ačkoli dnes již používáme speciální držáky se žárovkou namísto držení vejce před plamenem svíčky.“

 

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email