TZ: Cykly hraboše polního

Ústav biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) se dlouhodobě věnuje ekologii a populační dynamice drobných hlodavců na českém území. K nejznámějším a nejhojnějším z nich patří hraboš polní (Microtus arvalis), jenž je hojným obyvatelem naší zemědělské krajiny. Hraboš se živí rostlinnou potravou a vyznačuje se rychlým reprodukčním cyklem. Samice jsou schopny rozmnožování již ve věku  14 dnů a mohou produkovat nové vrhy v rychlém sledu zhruba každých 20 dnů. K nárůstu populace proto může dojít velmi rychle.

Populační dynamika hraboše polního se vyznačuje cyklickým kolísáním početnosti v intervalu 3 let (2–4 roky). Ve vrcholové fázi cyklu může hustota hraboše dosáhnout 2–3 tisíc jedinců na hektar. Naopak ve fázi nízké početnosti bývá jarní populační hustota mnohdy nižší než 1 jedinec na hektar. Maximální populační hustoty jsou zpravidla dosaženy na podzim, kdy jsou hlavní zemědělské plodiny již sklizeny.

Pokud jedinci z minulého roku dobře přezimují, populační hustoty mohou být vysoké už na jaře. Následně dochází k obnovení rychlého populačního růstu a zaplnění prostoru. Hraboši v přemnožených populacích trpí nedostatkem zdrojů, zvýšenou predací a infekčními nemocemi. Důsledkem je předčasné ukončení rozmnožování a pokles početnosti. Kritickým obdobím pro hraboše je zima, v níž se pokles dále prohlubuje a nabývá až charakteru zhroucení.

Populační cyklus se může vyvíjet různě na různých lokalitách, často od sebe vzdálených jen několik kilometrů. Jelikož do hry vstupuje spousta faktorů, k nimž vedle povětrnostních vlivů, kvality a kvantity potravy a početnosti predátorů patří také způsoby zemědělského obhospodařování na daném území, tj. osevní postupy, předcházející sled plodin na daném území a používané agrotechnické postupy. Predikce početnosti populace proto bývá náročná.„ Upřesňuje profesor Emil Tkadlec z ÚBO a PřF UP.

Na pravidelné cykly hrabošů reagují ostatní organismy, především pak různé druhy predátorů, u kterých hraboš polní představuje výraznou složku jejich potravy (např. sovy, dravce a drobné šelmy). „Pro některé druhy (zejména sovy) je bohatá hostina v gradačních letech zcela zásadní pro úspěšné vyvedení jejich potomstva.“ Dodává Jan Zukal, ředitel ÚBO.

 

Kontaktní údaje:

Ředitel ústavu:

doc. Mgr. Jan Zukal Dr., MBA

mobil: +420 777 201 776

e-mail: zukal@ivb.cz

 

Vedoucí detašovaného pracoviště Studenec:

doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

telefon: +420 560 590 601,

e-mail: bryja@brno.cas.cz

 

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Telefon: +420 585 634 561

e-mail: tkadlec@prfnw.upol.cz

 

Popisek fotky: Hraboš polní (Microtus arvalis). (Foto: archiv ÚBO)

Početnosti hraboše polního na Moravě byly letos na některých místech vysoké už na jaře. Lokalita Víceměřice, okres Prostějov, 20. 3. 2019, vojtěška. (Foto E. Tkadlec)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email