Týden Akademie věd na Ústavu biologie obratlovců AV ČR

V týdnu od 31. 11. do 6. 11. 2022 probíhal na pracovištích Akademie věd Týden AV ČR (TAV). Během tohoto týdne mohla veřejnost navštívit jednotlivé ústavy a nakouknout tak vědcům pod ruce. Do akce se rovněž zapojila všechna pracoviště ÚBO AV ČR. Ve Valticích proběhl den otevřených dveří v rámci TAV ve středu 2. listopadu. Během úvodní prezentace se zájemci dozvěděli základní informace o pracovišti i výzkumu, který zde probíhá. Dále byly připraveny interaktivní úkoly, například pozorování hematofágních vektorů pod mikroskopem, pěstování buněčných kultur, a ukázky molekulárně biologických technik. Účastníci si rovněž mohly vyzkoušet odchytové techniky, které vědci používají při sběru klíšťat a komárů. Na centrále v Brně byl rovněž připraven bohatý program, jak pro školy, tak pro veřejnost, a to ve čtvrtek 3. listopadu. Aktivity byly pro účastníky připraveny v chovech ryb, laboratořích, vertebratologických sbírkách i knihovně, kde byl připraven interaktivní koutek, ve kterém návštěvníci mohli vidět „ instantní ryby“, zahrát si vzdělávací počítačovou hru GO-DIVERS nebo dokonce vyizolovat a pozorovat DNA! „Pro velký zájem jsme studentům SŠ umožnili navštívit naše pracoviště v Brně ještě 8. listopadu. Opět přišlo v tento den více než 60 návštěvníků,“ říká Radka Valterová, hlavní organizátorka akce v Brně. Na pracoviště ve Studenci se mohla veřejnost přijet podívat v sobotu 5. listopadu. Návštěvníci pracoviště, kterých bylo až 80, se nejprve dozvěděli základní informace o ústavu a následně se mohli jít podívat do chovných zařízení myší, čolků a ptáků a laboratoří. Pro děti byl připraven dětský koutek, pro dospělé na zahřátí svařáček. Akce se na všech pracovištích celkem zúčastnilo kolem 200 lidí.

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email