Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Soubor ke stažení