První prestižní projekt EXPRO na Ústavu biologie obratlovců AV ČR

Dne 2. 11. 2020 vyhlásila Grantová agentura České republiky výsledky Grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO – 2021. Mezi podpořenými granty se umístil projekt doc. RNDr. Martina Reicharda, Ph.D. z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) s názvem Význam koevoluce pro ekologickou speciaci.

Během následujících pěti let se tým doc. Reicharda bude snažit odpovědět na jednu z důležitých otázek současného ekologického a evolučního výzkumu – jak a proč se někteří parazité stávají hostitelskými specialisty a jak tento proces ovlivňuje biodiverzitu. „Mám opravdu radost, je to pro mě ocenění, že je naše práce zajímavá pro širší vědeckou obec a že ji děláme dobře,“ popisuje své pocity doc. Reichard. Modelovými organismy budou parazitické ryby s unikátními mechanismy rozmnožování: hořavky, kterým se o potomstvo starají sladkovodní mlži, a peřovci kukaččí, kteří své potomstvo podstrkují k péči jiným rybám. V rámci řešení projektu budou vědci kombinovat laboratorní a terénní výzkum s metodami populační genetiky, fylogenetiky a matematického modelování. V příštích letech se tedy můžeme těšit na zajímavé poznatky vysvětlující původ a časnou evoluci hostitelské specializace.

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email