Pozvánka na přednášku: Objev a monitoring bělozubky tmavé na Chebsku

Zveme Vás na přednášku Alena Fornůskové o objevu a monitoringu bělozubky tmavé na Chebsku.

Bělozubka tmavá (Crocidura russula) je v Evropě rozšířený druh hmyzožravce, jehož severovýchodní hranice výskytu byla doposud zaznamenána ve východním Německu. V roce 2022 byla tato bělozubka poprvé zaznamenána na několika lokalitách v České republice, a to na Chebsku. Nicméně areál rozšíření tohoto druhu v České republice je doposud neznámý. Na podzim roku 2023 vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary zahájili projekt regionální spolupráce AV ČR na monitoring bělozubky tmavé v Chebské pánvi. V rámci projektu vyzvali veřejnost k zasílání fotek odchycených bělozubek. Na základě těchto fotografií (často se jednalo o úlovky koček a psů) byli vědci v některých případech schopni potvrdit výskyt bělozubky tmavé, jak tomu bylo například v případě několika jedinců z Chebu a Aše.

Přednáška proběhne v Krajské knihovně v Karlových Varech v rámci 11. setkání přátel přírody Karlovarska

Kdy: 3. 11. 2023, 16:00 -19:00

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email