Pozvánka na odborný seminář: Škodliví hlodavci v zemědělství, sadech a zahradách a lesích, možnosti boje s nimi a jejich nebezpečí pro zdraví člověka

Termín semináře: 17.října 2019

Místo konání: Hustopeče u Brna, sál Kulturního domu Herbenova č.4

Program:

8.30 – 9.00 prezence účastníků

9.00 – Zahájení Úvodní slovo k problematice hlodavců

  • Hraboš polní – aktuální škody na polních plodinách, Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • Aktuální škody hlodavců na dřevinách, Doc. RNDr. Marta Heroldová, CSc., Mendelova univerzita v Brně
  • Populační dynamika hraboše polního v České republice a její význam pro výskyt klíšťových onemocnění, Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., Přírodovědecká fakulta Palackého university v Olomouci, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
  • Aktuální problémy s hlodavci na farmách a v potravinářských provozech, Mgr. Václav Stejskal, Ph.D., RNDr. Marcela Franková, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., VÚRV, v.v.i., Praha
  • Rizika a ochrana zdraví + rodenticidy POR, MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., SZÚ Praha
  • Výjimka na použití přípravku při mimořádných stavech a kalamita hrabošů, Ing. Pavel Minář, Ph.D., ÚKZÚZ Brno, Odbor POR
  • Využití přípravku Stutox II k hubení hraboše polního, Ing. Pavlína Dokulilová, Agrochema, družstvo Studenec
  • Metoda hubení hlodavců v sadech a polních podmínkách-Rodenator, Petr Horáček, TNA spol. s r.o., Praha

Změna programu vyhrazena!

Během semináře je možnost prohlídky terénních pomůcek k odchytu hlodavců (pastí).

Na závěr semináře proběhne diskuse k prezentované problematice.

Předpokládané ukončení semináře 16.00 hodin.

Seminář se koná 17. října 2019

Místo: Hustopeče u Brna, kulturní dům, Herbenova ul.č.4. Do ulice Herbenova se dostanete z Dukelského náměstí, nahoře za kostelem projetím krátké ulice Smetanova, která pokračuje jako ulice Herbenova. Parkování je možné přímo u kulturního domu.

Přihlášku na seminář je nutno zaslat předem, do 10. 10. 2019 s požadovanými údaji účastníků. Přihlášky je možno poslat e-mailem na dagmar.obdrzalkova@seznam.cz, nebo brno@rostlinolekari.cz

Prosíme o zasílání přihlášek e-mailem, se jmény přímo vepsanými do tabulky v přihlášce, nebo rovnou do emailu. Poštou na adresu: Česká společnost rostlinolékařská, Pobočka Brno, rostlinolékaři Jižní Moravy, Ing. Anežka Zapletalová, Brno, Kroměřížská 3, 627 00.

Pro účastníky je zajištěn oběd a občerstvení a každý účastník obdrží odborné pomocné materiály. K dispozici budou rovněž již vydané publikace týkající se hlodavců.

Poplatek ve výši 300,- Kč za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo převodem na základě vystavené faktury.

Přihláška

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email