Pojďte s námi za jarními rostlinami, ptáky, plazy, obojživelníky, …..

První exkurse pro veřejnost se uskuteční 1.5. 2015. Srdečně Vás zveme na komentovanou procházku po Mohelenské hadcové stepi, následně na ornitologickou a herpetologickou exkursi v okolí Mohelského mlýna.
Kromě terénních ukázek se můžete těšit i na přednášku o biodiverzitě v Africe – především pak o jednom z „horkých míst biodiverzity“ Etiopii a promítání vybraného dílu z cyklu Příběhy zvědavých přírodovědců.
Celým dnem vás budou provázet odborníci na jednotlivé druhy organismů – Jan Roleček, Veronika Javůrková, Václav Gvoždík a Josef Bryja.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email