Ochrana a monitoring velkých šelem na česko-slovenském pomezí

Níže naleznete pozvánku na odborný seminář týkající se velkých šelem, který se uskuteční 8. 10. 2019 v Lidečku. Seminář je organizován Hnutím Duha Olomouc a Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i v rámci projektu Šelmy SKCZ, který je finančně podpořen z programu Interreg V-A Sk-CZ.

Na realizaci projektu přispěl individuální dotací i Moravskoslezský kraj.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email