Ocenění učitelů ČSVTS za SOČ 2018

RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D. byl oceněn Českým svazem vědeckotechnických společností za významnou práci věnovanou odborné přípravě Ondřeje Pelánka (https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/137575/ondrej-pelanek-16-on-je-nejlepsi-fotograf-ptaku-na-svete.html) na účast v soutěži Středoškolská odborná činnost. Ocenění bylo uděleno 12. 12. 2018 předsednictvem ČSVTS. Ondřej Pelánek v soutěži uspěl s prací „Početnost ptáků v lesích na Brněnsku – srovnání tradičních a inovativních metod“.
Odkaz: http://www.njh.cz/oceneni-ucitelu-csvts-za-soc-2018

Galerie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email